Vrtno kegljišče

NADSTREŠEK ZA VRTNO KEGLJIŠČE

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih s svojim programom športno – rekreativnih aktivnosti omogoča slepim in slabovidnim osebam organizirano preživljanje prostega časa ob vključevanju v različne športno- rekreativne aktivnosti. Dobri športni rezultati krepijo samozavest posameznika in drugih članov organizacije.

Pridobitev v letu 2010 je nadstrešek vrtnega kegljišča poleg društvenih prostorov v Irči vasi 31 v Novem mestu.

Cilj programa je, da ne glede na delno gibalno oviranost, slepe in slabovidne osebe čim dalj časa ohranijo svojo psihofizično kondicijo.

Z donacijo Tovarne zdravil Krka, d.d. iz Novega mesta smo prekrili vrtno kegljišče in tako omogočili članom in članicam društva treninge in tekmovanja v vsakem vremenu.