Čutni park v Konjeniškem šolskem športnem centru Češča vas

V sodelovanju z Mestno občino Novo mesto, Društvom Est=etika iz Novega mesta in Zavodom Dostop iz Ljubljane smo naredili učno čutno pot s tipnim zemljevidom, ki bo namenjena skupinam z manj priložnostmi. Želeli smo ustvariti pogoje za večjo vključenost slepih in slabovidnih ter drugih oseb s posebnimi potrebami: na posebni poti skozi podrast gozda za terensko učno spoznavanje živalstva in rastlinstva na območju konjeniškega centra Češča vas z dolino Temenice ter v programe jahanja – rekreacijsko in terapevtsko. Vsi elementi poti so izdelani iz debel ostarelih hrastov, ki so še do nedavnega rasli na lokaciji.

Po dokončani čutni poti so se s spremljevalci sprehodili člani Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Novo mesto in Teja Martinović, ki šola pse vodnike. Natalija iz Društva Est=etika je prevzela vodenje po naravni poti skozi podrast, ki je navdušilo vse prisotne,  tako čutni kot tudi gibalni del poti. Slepi in slabovidni so pokazali, da zanje ni ovir, potrebujejo le roko, ki jih vodi.

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Foto: Natalija Zanoški, Društvo Est=etika