Kdo se lahko včlani?

V društvo se lahko včlani slepa ali slabovidna oseba s stalnim prebivališčem na območju, za katere je ustanovljeno in ima takšno stopnjo okvare vida, kot jo določa definicija slepote in slabovidnosti za Republiko Slovenijo in sicer :
SLABOVIDNOST :

  1. vidna ostrina od 0,3 do 0,1
  2. vidna ostrina manj od 0,1 do 0,05 (prsti na 3 m) ali zoženo vidno polje na 20 stopinj ali manj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida


SLEPOTA (izguba vida nad 95%)

  1. vidna ostrina manj od 0,05 (prsti 3 m) do 0,02 (prsti 1,5 m) ali zoženost vidnega polja okrog fiksacijske tocke na 5-10 stopinj ne glede na ostrino vida
  2. vidna ostrina manj od 0,02 (prsti 1.5 m) do zaznavanje svetlobe ali zoženosti vidnega polja okrog fiksacijske tocke do 5 stopinj ne glede na ostrino vida
  3. vidna ostrina 0 (amaurosis) – dojem svetlobe negativen


Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 15 leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, ki ga tudi zastopa v organih društva.