Načrti za prihodnost

Na sedežu društva v Irči vasi, kamor smo se preselili avgusta 2005, izvajamo vse posebne socialne programe, za katere vsako leto kandidiramo na različnih razpisih V letu 2008 smo dokončali spodnjo etažo, kjer je večnamenski prostor za izvajanje posebnih socialnih programov, namenjen je tudi treningu showdown-a (namizni tenis za slepe). Poleg tega smo uredili še klubski prostor in zgradili vrtno kegljišče. V letu 2009 smo uredili še zgornjo etažo, kjer bo bivalna skupnost, namenjena članom društva, ki zaradi socialne stiske ali drugih razlogov potrebujejo začasno nastanitev. Tako se počasi uresničuje dolgoletna želja slepih in slabovidnih, da končno dobijo svoje prostore, z namenom, da bi vse posebne socialne programe izvajali na enem mestu, ustvarjali pogoje za druženje in seznanjali širšo okolico z njihovim življenjem in delom.